กิจกรรม “กว่าจะเป็น Startup”

ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการ The Brick Startup space สำหรับเป็นสถานที่ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่สำหรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่สนใจอยากประกอบธุรกิจ ได้เข้ามาเรียนรู้วิถีของการเป็น Startup รวมถึงเป็นเสมือนสถานที่ในการสร้างแรงบันดาล การสร้างไอเดีย และการแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินธุรกิจ

The Brick Startup space

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย และการเรียนรู้การทำงานรูปแบบ Startup จึงได้มีการจัดกิจกรรม “กว่าจะเป็น Startup” กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำ Startup ของผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจ และผู้ที่เข้ามาใช้งานในพื้นที่ The Brick Startup space

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน

 

ทำไม Contributors ถึงเป็น 4 ท่านนี้ ??

จากประสบการณ์ของผู้จัดงาน กว่าจะเป็น Startup  เคยได้พูดคุยกับ Startup ที่มาใช้บริการพื้นที่ The Brick Startup Space หลากหลายท่าน อาทิเช่น คุณต้น คมคิด CTO BeNeat : แม่บ้านออนไลน์ คุณอิกคิว Co-founder Nabour (ระบบจัดการภายในนิติบุคคล แบบออนไลน์) และ คุณปริ้น CEO OneDee (HR สำหรับ SME) ทำให้เกิดความคิดและไอเดียของการ Startup ในแง่มุมต่างๆ ดังนั้นทาง The Brick Startup sapce จึงอยากส่งมอบประสบการณ์รับรู้และแรงบันดาลสำหรับการทำ Startup

นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย Startup และสร้างโอกาสที่ดีผู้สนใจ Startup ได้มาพบเจอรุ่นพี่ที่กำลังประสบความสำเร็จในแพลตฟอร์มไอเดียธุรกิจที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็น BeNeat, Flipped และ Nabour ที่ชนะใจกรรมการในการ pitching งาน Startup Thailand & Digital Thailand ร่วมถึง OneDee ที่รับการสนับสนุนจาก สสว. และ สวทช. Softwarepark

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า

 

ทำไมต้องเป็น หัวข้อ MVP (Minimum Viable Product) ??

MVP: Minimum Viable Product มีบทบาทสำคัญอย่างมากในฐานะเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน หรือประเมินตลาด (Market Validation) ดังนั้นการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งเริ่มจากการสร้างฟีเจอร์น้อยที่สุดเพื่อทดสอบตลาด โดยการส่งมอบฟีเจอร์นั้นให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว จากนั้นเมื่อทราบความต้องการของตลาด จะนำไปสู่การตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นของ Product ออก หากยังขาดฟีเจอร์ที่สำคัญก็สามารถปรับได้ทันที อย่างไรก็ตาม MVP ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเร่งการเรียนรู้ให้ธุรกิจสามารถค้นพบว่าประสบความสำเร็จ หรือ ล้มเหลว ได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การต่อยอด ปรับปรุง หรือแก้ไขต่อไป

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ถ้าให้ยกตัวอย่างที่ไม่ไกลมากนักของการทำ MVP คือการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ที่ใช้หลักการดังกล่าวในการทดสอบความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม โดยทางผู้จัดงานมองว่า The Brick Startup space ไม่ใช่เพียงที่นั่งทำงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ผู้สนใจ Startup ได้มาพบเจอกัน และสร้างเครือข่ายร่วมกัน จึงเกิดไอเดียการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมา  ทั้งนี้ผู้จัดงานใช้เวลาเพียงแค่ 2 สัปดาห์ในการวางแผนจัดกิจกรรมและทดสอบไอเดีย

วิธีการดำเนินกิจกรรม

  1. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 กำหนดหัวข้อและเสนอกิจกรรมแก่ผู้บริหาร
  2. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรม
  3. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 กำหนดกิจกรรมพร้อมแจ้ง วัน เวลา สถานที่ และวิทยากรกิจกรรม “กว่าจะเป็น Startup” ใน แฟนเพจ The Brick Space
  4. วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 42 ท่าน โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเพื่อการคำนวณงบประมาณการจัดงาน และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาร่วมกิจกรรม บรรยายการของกิจกรรมจัดแบบเรียบง่ายเป็นกันเอง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพูดคุย และแชร์ประสบการณ์การทำ Startup ได้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจต่อการทำธุรกิจ Startup อย่างมาก ทราบได้จากการการเข้าถึงกิจกรรมที่โพสใน Facebook The Brick Space ซึ่งมีการเข้าถึง 9,263 ครั้ง

1

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายของ Startup รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในพื้นที่ The Brick Startup space และทำให้ The Brick Startup space เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่มีความคิดไอเดียทางธุรกิจ หรือ Startup มากขึ้น

%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99-startup

สรุป การใช้ MVP เพื่อทดสอบการจัดกิจกรรม “กว่าจะเป็น Startup”  ทำให้ทางผู้จัดงานทราบว่ากิจกรรมดังกล่าวควรมีการจัดขึ้นต่อไป เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ อีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถนำประสบการ์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดของทีม Contributor ไปปรับใช้ได้ นอกจากนี้ยังเกิดการสร้างเครือข่ายขึ้นของ Startup ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดขึ้นจริง

สำหรับการกิจกรรมทาง The Brick Startup space ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ และสร้างเครือข่าย Startup และผู้ที่มีไอเดียในการทำธรกิจ ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ขอขอบคุณ ดร. คมคิด ชัชราภรณ์ ที่มาแชร์ความรู้และประสบการณ์ MVP ผ่านเรื่องราวการทำ Startup และทีม Contributor ทั้ง 3 ท่าน คุณวีรยุทธ งานดี (อิ๊คคิว) คุณวรพล รัตนพันธ์ (ตง) และ คุณปาริน นาคเสน (ปริ้น)   ที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น
.
แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไป ที่นี่ The Brick Startup Space

ขอบคุณการสนับสนุนกิจกรรมดีๆ จาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) 

Facebook Comments

About the Author

pratthana_k

ชื่อ ปรารถนา คชสีห์ พนักงานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ The Brick Startup space พื้นที่ทำงานร่วมกันของผู้ที่มีไอเดียทางธุรกิจและ Startup