ประมวลภาพประทับใจที่ The Brick Startup space

The Brick Startup Space ไม่เป็นแค่เพียงพื้นที่ทำงานร่วมกัน แต่จะเป็นชุมชน Startup Ecosystem ของนักคิด นักปฏิบัติและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจและก้าวสู่การเป็น Startup พร้อมแสดงศักยภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมามีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย The Brick Startup space วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างที่ทำให้เราประทับใจเราชาว The Brick Startup Space กันบ้าง ตามมาดูพร้อมกันเลยค่ะ

1. Opening of The Brick 

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 งานแรกของ The Brick Startup Space ซึ่งเป็นวันที่ชาว Startup และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้จักเราอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร และงาน Startup Thailand & Digital Thailand 2016 ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดงาน Opening of The Brick ด้วยค่ะ

2.การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ณ The Brick Startup Space พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็น Startup เล่าประสบการณ์ความสำเร็จจากธุรกิจอาทิ บริษัท บีนิท จำกัด บริษัทสยามโนวาท จำกัด เป็นต้น

ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ นพ.ผานิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่และเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับและรายงานผลดำเนินการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ณ The Brick Startup Space เช่นกัน

3. การจัดกิจกรรมเพื่อจุดประกายไอเดียด้านธุรกิจ

ตลอดระยะเวลาที่ 4 เดือนที่ผ่านมา The Brick Startup space ได้มีการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ Pre-Incubation การจัดอบรม Global Food Trend  และกิจกรรมกว่าจะเป็น Startup ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ สามารถกระตุ้นไอเดียใหม่ๆ สำหรับการสร้างธุรกิจได้ดีทีเดียว


4.พื้นที่สำหรับการจัด Meetup และ Open House เพื่อการสร้างเครือข่าย

ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559  The Brick Startup space ได้เป็นพื้นที่สำหรับการจัด meetup หลากหลายกิจกรรม อาทิ  Startup CNX Meetup, YouTube Creator Meetup @Chiangmai และ Appworks Open House & Connection Party เป็นต้น ทาง The Brick Startup space ต้องขอขอบพระคุณทุกที่เลือกใช้พื้นที่งานจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยค่ะ

5. การเยี่ยมชมการดำเนินของ The Brick Startup space

ด้วยความที่เป็น Co-working space ของภาครัฐ ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจเทคโนโลยี และนวัตกรรม บ่อยครั้งที่มีผู้ใหญ่ใจดีจากหน่วยงานต่างๆ มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของThe Brick Startup space

 

ทุกเหตุการณ์และทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดปี 2559 ล้วนแต่มีค่าและน่าประทับใจเราชาว The Brick Startup space อย่างมาก โอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม The Brick Startup space และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เลือกสถานที่ในการสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจ และจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายต่างๆ ทำให้ The Brick Startup Space เป็นมากกว่าที่นั่งทำงานทั่วไป ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมามีหลายเรื่องราว และหลายโอกาสเกิดขึ้นแล้วที่นี่ The Brick Startup space แล้วพบกันใหม่ปีหน้าค่ะ

 

Facebook Comments

About the Author

pratthana_k

ชื่อ ปรารถนา คชสีห์ พนักงานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ The Brick Startup space พื้นที่ทำงานร่วมกันของผู้ที่มีไอเดียทางธุรกิจและ Startup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *